Wsparcie Funduszy Europejskich

Firma moyha s.c. jest grantobiorcą w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. 

Uzyskane środki unijne na promocję marki moyha na targach i misjach międzynarodowych są szansą na rozwój przedsiębiorstwa w przestrzeni międzynarodowej. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji projektu to 78 440 zł, z tego dofinansowanie z Funduszy Unijnych to 39 220 zł.